Πελάτες - Εκτύπωση & κωδικοποίηση πλαστικών καρτών
ΑΕΚ εισιτήριο διαρκείας
INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ACMER κάρτα μέλους
So easy 24hr DVD rental
CXC κάρτα έκπτωσης
Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων
IL SPORTIVO κάρτα μέλους
Carlsberg football fan card
Chester season ticket - εισιτήριο διαρκείας
Chivas cigar lounge
Coral Beach hotel & resort
Coffee Beanery
 
 
 
Zen Room κάρτα δείπνου
 24 self video
  24 self video
  24 self video
 24 self video
 24 self video