Επικοινωνια
Μπορούμε να διαφημίσουμε την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες και στην τηλεόραση της Κυπριακής και Ελληνικής Παροικίας του Λονδίνου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Αγγελος Ιακωβίδης
BA (Hons), MA
Managing Director

Postal address:

Scenario Creative Services
parikia.com
Οδός Διογένους 1
Block A
5ος όροφος, 2404, Εγκωμη
Λευκωσία, Κύπρος

Telephone: 22 511 100
(00 357 22 511 100)

Fax: 22 511 102
(00 357 22 511 102)

Email: info@scenariogroup.com

The prices on parikia.com web site its in, Euros and are NOT inclusive of the 19% VAT due for payment in Cyprus.