Κάντε τους Κύπριους του Λονδίνου.. πελάτες σας!!
Μπορούμε να διαφημίσουμε την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στο ραδιόφωνο,
στις εφημερίδες και στην τηλεόραση της Κυπριακής και Ελληνικής Παροικίας του Λονδίνου.