ΠΑΡΟΙΚΙAΚΗ
κυκλοφορεί στο Λονδίνο κάθε Πέμπτη

Parikias newspaper
Parikiaki newspaper its published every Thursday in London covering news and feutures from Cyprus, Greece and around the world.

Η εφημερίδα της Παροικίας
Η εφημερίδα ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη και παρουσιάζει μέσα από τις σελίδες της ειδήσεις και ρεπορτάζ, έρευνες και θέματα για την Κύπρο, την Ελλάδα, τον υπόλοιπο κόσμο και την Κυπριακή Παροικία του Λονδίνου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

- The newspaper its published in tabloid format and its readership is about 30,000 people. it sells some 8,000 copies every week.


- Την εφημερίδα ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ διαβάζουν 30,000 άτομα και πουλάει 8,000 αντίτυπα κάθε βδομάδα. Κυκλοφορεί υπό μορφή tabloid.

 

Price List in Euros for Black & White ads per week.
Τιμοκατάλογος σε Ευρώ για ασπρόμαυρες καταχωρήσεις για κάθε βδομάδα.

 
Full Page
(26,8cm x 34,2cm)
Half Page
(26,8 cm x 16,8cm)
1/4 of the page
(26,8cm x 8,3cm)
1/8 of the page
(13,2 x 8,3cm)
1/12 of the page
(13,2 x 5,3cm)
1/16 of the page
(13,2 x 4cm)
1 week
570
290
160
120
90
70
2 weeks
470
260
150
110
85
65
3 weeks
450
240
140
100
80
60
4 weeks
and over
420
220
130
90
75
55

Price List in Euros for Colour ads per week.
Τιμοκατάλογος σε Ευρώ για έγχρωμες καταχωρήσεις για κάθε βδομάδα.

 
Full Page
(26,8cm x 34,2cm)
Half Page
(26,8 cm x 16,8cm)
1/4 of the page
(26,8cm x 8,3cm)
1/8 of the page
(13,2 x 8,3cm)
1/12 of the page
(13,2 x 5,3cm)
1/16 of the page
(13,2 x 4cm)
1 week
690
410
220
140
---
---
2 weeks
600
370
210
135
---
---
3 weeks
570
360
200
130
---
---
4 weeks
550
350
190
125
---
---

- DEADLINE: The Friday before Thursday's publishing date
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Την Παρασκευή πριν την Πέμπτη της ημέρας κυκλοφορίας
- VAT its not included in the above prices.
- Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στις πιο πάνω τιμές.